031-36633260
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

كارگاه تخصصي ويژه ي روانشناسان و مشاوران

كارگاه تخصصي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

حضوري-آنلاين يكي از روشهاي درماني بين #مشاوران #و #روانشناس ها #درمان_مبتني_بر_پذيرش_و_تعهد ، كه در آينده كاريشون #اكت_درمانگر عنوان ميگيرن . 🟣#كارگاه_روانشناسي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد(اكت) 🟤مدرس دوره: استاديار سركار خانم دكتر اكرم دهقاني دكتراي تخصصي روانشناسي عضو هيئت علمي دانشگاه روانشناس و روان درمانگر 🔴روز برگزاري: چهارشنبه و پنجشنبه٢٣و٢٤ تير ماه 🟠از ساعت ٨ صبح الي ٤ بعدازظهر #مركز_مشاوره فصل نو🟡 #أصفهان ،خيابان نيكبخت، روبه روي دادگستري، ساختمان ديبا، طبقه پنجم. 🟢ثبت نام از طريق شماره تماسهاي: 03136633260 09135586466 @faslenoclinic