031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

زناشويي

مهارتهاي زندگي زناشويي

مركز مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده فصل نو برگزار ميكند: #كارگاه_آموزشي_روانشناسي #مهارتهاي_زندگي_زناشويي دوشنبه ها ؛ ساعت ١٠ الي ١١/٣٠ جلسه اول رايگان ما مدرس دوره: سركار خانم اكرم كياني كارگاهي كاربردي براي خانمها و آقايون در شرف ازدواج و متاهل و متهد به زندگي