031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

براي رسيدن به من بهتر خودت ، هيچ وقت دير نيست!

كارگاه آموزشي حضوري من بهتر!

مركز مشاوره تخصصي ازدواج و خانواده فصل نو برگزار ميكند: كارگاه كاربردي و آموزشي به صورت حضور ي : با روش طرحواره باعنوان دوره های ((من بهتر)) (رهایی از تله های زندگی) ‌ 🔴 در این دوره هابا سفری به تجارب گذشته و کودکی مان سعی بر آشنایی و کشف تله هایی داریم که در مسیرهای مهم زندگی مان مثل: 🥏 دوست یابی 🥏انتخاب شغل 🥏انتخاب شریک عاطفی 🥏تربیت فرزند ‌ رد پای انکار ناپذیری دارند،تاثیر گذارند و بصورت ناخودآگاه برای ما تصمیم گیری می کنند ، حتمن بعداز آگاهی و شناخت این تله ها آنها را می توان خنثی کرد و به سوی صلح درون حرکت کرد. چرا که به گفته ی بزرگان صلح با جهان درون سرآغاز صلح با جهان بیرون و پذیرش ((من بهتر))خواهد بود.... ثبت نام و هماهنگی: 09135586466 03136633260 ‌‌