031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

ارتباط موثر

سياستهاي رفتاري زنان كه نجات بخش زندگي است.

گفتگوي محرمانه با خانمها🌸 🍃 از بکار بردن کلمه‌ی "چـرا" بپرهیزید؛ پرسیدن "چـرا" به طور مکرر، انرژی منفی می‌دهد و شرایط را بحرانی و حساس می‌کند. 👈 وقتی که شما از یک مرد بپرسید: "چرا این کار را اینطور انجام داده‌ای؟" او اینطور استنباط خواهد کرد که به او گفته‌اید "تو احمق هستی که این کار رو اینطوری انجام دادی...!" پس حالت تدافعی به خود می‌گیرد! ✅ تمرین کنید که به جای استفاده از کلمه چرا بگویید: "درباره این موضوع به من بیشتر بگو." به محض ديدن او بدون هيچ كلمه ايی پرخاشگری ميكنيد: سلام كردنت بخوره تو سر من، يه زنگ نميتونستی بزنی؟ از كلمات هميشه يا هيچ وقت استفاده میکنید: تو هميشه بي فكر و بی خيالی، هيچ وقت من برات مهم نيستم. به جای رفتار اشتباهش، شخصيت او را نشانه میگيريد: يه كم شعور داشتی يه زنگ ميزدی مشكلات گذشته را بازگو ميكنيد: يادته روز خواستگاری هم دير اومدی؟ همون موقع بايد ميشناختمت به او میگویید چه كاری نكند يا چه كار او باعث ناراحتی شما ميشود مستقيما به او بگوييد از او چه انتظارهایی داريد!!! نگوييد: باز نشستی پای تلويزيون؟ اخه چقدر اخبار ميبينی؟ بگوييد: من نياز به كمك دارم حسابی خسته ام، لطفا بيشتر كمكم كن. به طوركل يادگيري مهارتهاي زندگي ميتواند هم مارا در مجردي و هم در زندگي متاهلي كمك بسيار نمايد.