031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

زوجي

چگونه دعواي زن و شوهري را كنترل كنيم؟

اگر نمی توانید از بروز دعوا جلوگیری کنید، حداقل به هنگام جر و بحث یا همان دعواهای زن و شوهری کارهایی که می تواند آتش دعوا را شعله ور کند، انجام ندهید، برخی از این کارها را در ادامه می خوانید: 👈بی ارزش کردن همسر با این کار در واقع به همسرتان می گویید که نیازهای او در نظر شما بی ارزش است یا نیازهای او به اندازه نیازهای شما مهم، باارزش یا واجب نیست. 👈 قهر کردن پیام این کار این است؛ یا آنچه را که می خواهم انجام بده یا تو را ترک می کنم. 👈 تهدید کردن در این حالت به همسرتان این پیام را می دهید که به تو صدمه خواهم زد. 👈 سرزنش کردن در این حالت شما همسرتان را مقصر تمام اتفاقات می دانید. 👈 تحقیر کردن در این حالت حس حماقت را به همسرتان القا می کنید. 👈برانگیختن احساس گناه این کار حامل این پیام است که طرف مقابل از لحاظ اخلاقی باید خواسته شما را برآورده می کرد، اما این کار را انجام نداده است. او بی انصاف و بی ملاحظه است و فقط به فکر رسیدن به خواسته های خود است. 👈بی توجهی و بحث را عوض کردن پیام پنهان این کار این است که خواسته های او حتی ارزش صحبت کردن هم ندارند. 👈تلافی یا مقابله به مثل کردن به عنوان مثال مواردی را که همسرتان از آن ها خوشش می آید به او ارائه نمی دهید. «حالا که لباس مورد علاقه ام را برایم نخرید من هم منزل مادرش نمی روم! https://instagram.com/faslenoclinic?igshid=vqzhrtpr6nou 03136633260 03136635041