031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

نحوه درخواست طلاق

چگونه برای طلاق اقدام کنیم؟

راهنمای شهروندان برای ثبت نام در سامانه تصمیم برای اقدام به طلاق و جدایی شهروندان محترم که متقاضی طلاق ( توافقی ، یکطرفه به درخواست زوج ، یکطرفه به درخواست زوجه ) می باشند باید طبق فرآیند ذیل جهت تشکیل پرونده اقدام کنند . 1- مراجعه متقاضی به سایت zaman.behzisti.net 2- نوبت گیری اینترنتی متقاضی 3- مراجعه متقاضی به مرکز جامع مراقبت از خانواده طبق نوبت دریافتی 4- پذیرش و ارزیابی اولیه ( حدود 40 دقیقه ) در مرکز جامع مراقبت از خانواده 5- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری توسط مرکز جامع مراقبت از خانواده 6- مراجعه متقاضی به مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری منتخب مرکز جامع مراقبت از خانواده 7- برگزاری جلسات مشاوره ، مددکاری و ... در مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری 8- اعلام نظر مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری پس از 45 روز 9- ارجاع فرم اعلام نظر به مرکز جامع مراقبت از خانواده توسط مرکز مشاوره یا کلینیک مددکاری 10- اگر جلسات مشاوره و مددکاری منجر به سازش شود ، پرونده توسط واحد ارجاع بایگانی می شود. 11- اگر نتیجه پرونده عدم سازش باشد ،پرونده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال خواهد شد . نکته قابل توجه اینکه کل فرآیند اینترنتی است و نوبت گیری ، ارجاع و پاسخ دهی مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری اینترنتی خواهد بود . نوبت گیری اینترنتی جهت تعیین نوبت به سایت zaman.behzisti.net مراجعه کنید . سایت زمان 1- استان محل اقامت خود را انتخاب کنید . توجه داشته باشید ، پذیرش اولیه ، ارزیابی ، مشاوره ها و فرآیند طلاق در استان محل اقامت انجام خواهد شد . 2- لیست ، آدرس و تلفن مراکز جامع مراقبت از خانواده در سمت راست ، بالای سایت قابل مشاهده است . آدرس مراکز جامع مراقبت از خانواده 3- برای نوبت گیری باید چهار مرحله زیر طی شود 1. ثبت اطلاعات هویتی 2. انتخاب تاریخ و ساعت مراجعه 3. تایید اطلاعات وارده 4. دریافت کد پیگیری ثبت اطلاعات هویتی مشخصات اولیه را در فرم ثبت نام تکمیل کنید آدرس مراکز جامع مراقبت از خانواده انتخاب تاریخ و ساعت مراجعه در گام دوم تاریخ و ساعت مناسب ، جهت مراجعه به مرکز جامع مراقبت از خانواده انتخاب کنید . آدرس مراکز جامع مراقبت از خانواده تایید اطلاعات وارده در گام سوم اطلاعات وارد خود را تایید می نمایید آدرس مراکز جامع مراقبت از خانواده دریافت کد پیگیری در گام اخر ، کد پیگیری ، آدرس و تلفن مرکز جامع نمایش داده می شود . آدرس مراکز جامع مراقبت از خانواده شهروندان محترم باید طبق تاریخ و ساعتی که انتخاب کرده اند به مرکز جامع مراقبت از خانواده مراجعه کنند . هنگام مراجعه به مرکز جامع مراقبت باید مدرک شناسایی معتبر همراه داشته باشند ( شناسنامه ، کارت ملی ) ( یا کارت اقامت)

نوبت گیری اینترنتی

جهت تعیین نوبت به سایت zaman.behzisti.net مراجعه کنید . 1- استان محل اقامت خود را انتخاب کنید . توجه داشته باشید ، پذیرش اولیه ، ارزیابی ، مشاوره ها و فرآیند طلاق در استان محل اقامت انجام خواهد شد . 2- لیست ، آدرس و تلفن مراکز جامع مراقبت از خانواده در سمت راست ، بالای سایت قابل مشاهده است .

3 - برای نوبت گیری باید چهار مرحله زیر طی شود 1. ثبت اطلاعات هویتی 2.انتخاب تاریخ و ساعت مراجعه 3.تایید اطلاعات وارده 4.دریافت کد پیگیری

ثبت اطلاعات هویتی

مشخصات اولیه را در فرم ثبت نام تکمیل کنید

زیر مجموعه نحوه درخواست طلاق

نحوه درخواست طلاق

انتخاب تاریخ و ساعت مراجعه

بیشتر