031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سركار خانم الهه جعفري

متخصص:روان‌درمانی و زوج درمانی درمان فردی