031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سرکارخانم ریحانه تجدد

زوج درمانگر - پیش از ازدواج - طلاق

مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده فصل نو مشاور رسمی دادگستری استان اصفهان در حیطه ی اطفال و نوجوانان متخصص در زمینه مشاوره طلاق ، زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج