031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

سركارخانم دكتر زهرا اخوندی

دكتراي تخصصي روانشناسي، تخصص: رواندرمانگر، فردی