031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

انتقاد كردن

بهترين روش انتقاد كردن از همسرمان چيست؟

💞 شیوه صحیح انتقاد کردن از همسر: ➕قانون انتقاد از همسر ➖وقتى ميخواهيد همسرتان را نقد كنيد؛ يا با يک تصميم و يا نظر مخالف هستند، اول يه قسمتى از حرفشان كه درسته را تاييد كنيد و بعد حرف خودتان را هم بزنيد. ➖اگر با مخالفت شروع كنيد مقاومت ايجاد ميشه و حتى طرف مقابل ديگر دلايل شما را نمی‌شنود! ➖بهتره اول تاييد كنيد تا مقاومت بشكند احساس نزديكى به وجود بياید و بعد نظرتان را بگویيد و توضيح بدهيد. اينجورى پذيرش حرف شما بالاتر ميرود و زودتر به نتيجه می‌رسيد. بدون بحث و ناراحتى 🌼 1- زمان انتقاد: زمانی انتقاد کنید که همسر، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد. 2- مکان انتقاد: هیچگاه در جمع، انتقاد نکنید. 3- زبان انتقاد: با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه، انتقاد کنید. 4- انتقاد غیر مستقیم: تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید. 5- میزان انتقاد: انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم. 6- گفتن خوبی ها در کنار عیب ها: باید، پیش و پس هر عیبی، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.