031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

فرزند خواندگی

نحوه درخواست فرزند خواندگی از سامانه بهزیستی

۱- ابتدا به سامانه فرزند خواندگی بهزیستی وارد شوید و اطلاعات اولیه را ثبت کنید. ۲- سپس مدارک مورد نیاز متقاضیان را آپلود کنید. ۳- دعوت به مصاحبه اولیه را دریافت کنید. ۴- بازدید مددکاران از شرایط متقاضیان فرزند خواندگی صورت میگیرد. ۵- متقاضیان به سامانه پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت ارجاع داده میشوند. ۶- متقاضیان به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ارجاع داده میشوند. ۷- دعوت متقاضیان به کمیته فرزند خواندگی ۸- معرفی کودک به متقاضیان ۹- معرفی متقاضیان به مشاور دینی ۱۰- معرفی متقاضیان به دادگاه صالح جهت صدور رأی سرپرستی

زیر مجموعه فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

چه زمانی واقعیت فرزند خواندگی باید به کودک گفته شود؟

بیشتر