031-36614176 - 09135586466
اصفهان، چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، ساختمان اداری نیکبخت، طبقه 6 واحد 308

19 شهریور چه روزی است؟

19شهریور روز پیشگیری از خودکشی

(19شهریور مصادف با 10 سپتامبر سال 1402 شمسی و 2023میلادی) "با عمل امید بسازیم" (19شهریور 10 سپتامبر) روز جهانی پیشگیری از خودکشی در سال 2003 به پیشنهاد انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی در همکاری با سازمان بهداشت جهانی (WHO) نامگذاری شد. هر سال این روز پیامی منحصر به فرد می دهد که می توان از خودکشی جلوگیری کرد. 'با عمل امید بسازیم' شعارسه ساله روز جهانی پیشگیری از خودکشی از سال 2021 تا 2023 است. این شعار بیانگر این است که جایگزینی برای خودکشی وجود دارد و هدف آن القای اعتماد به نفس و نور امید در همه ما است. با عمل امید بسازیم، یعنی می توانیم به افرادی که افکار خودکشی را تجربه می کنند، نشان دهیم که امیدی وجود دارد و ما به آنها اهمیت می دهیم و می خواهیم از آنها حمایت کنیم. همچنین نشان می دهد که اقدامات ما، مهم نیست که چقدر بزرگ یا کوچک باشد. ممکن است برای کسانی که درگیر افکار ، نقشه و اقدام به خودکشی هستند امید به زندگی ایجاد کند. لذا در یک تلاش همگانی هر کسی اعم از کودک، والد، دوست، همکار، همسایه، همکلاسی، معلم، دانش آموز، استاد، دانشجو، کارمند و کارگر می توانند در پیشگیری از خودکشی سهم و مشارکت داشته باشند. در نهایت، اهمیت تعیین روز پیشگیری از خودکشی به عنوان یک برنامه بهداشت عمومی اولویت دار توسط کشورها، به ویژه در جاهایی که دسترسی به خدمات سلامت روان و در دسترس بودن مداخلات مبتنی بر شواهد در حال حاضر کم است، برجسته می شود. با تکیه بر این موضوع و انتشار این پیام 'با عمل امید بسازیم' در طول سه سال، می توان جهانی را متصور شد که در آن خودکشی چندان رایج نباشد. "مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده فصل نو"