031-36633260 - 09135586466
خیابان نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان دیبا، طبقه 5 ، واحد 10

سركار خانم مهتاب فولادی

روانشناس نوجوان، مشاور قبل از ازدواج ، زوج درمانی و خانواده درمانی و طلاق (غنی سازی روابط زناشویی و روابط بین فردی)

روانشناس و مدرس رسمی آموزش خانواده مشاور رسمی در آموزش و پرورش عضو نظام روانشناسی عضو انجمن روانشناسان